Savjetujte svoje pacijentice

Mnoge pacijentice imaju puno nejasnoća i pitanja o neinvazivnom prenatalnom testiranju. U nastavku smo naveli neke informacije o NIPT-testovima, koje Vam mogu biti korisne prikom savjetovanja Vaših pacijentica.

1

Međunarodno društvo za prenatalnu dijagnostiku (ISPD, engl. International Society of Prenatal Diagnosis) potvrdilo je da je NIPT-test, uz odgovarajuće genetičko savjetovanje, vrlo koristan test probira za trudnice kod kojih postoji visok rizik od trisomije 21. U slučaju dobivanja pozitivnog, tj. visokorizičnog rezultata NIPT-testa, potrebno je rezultat potvrditi nekim od invazivnih dijagnostičkih postupaka.

2

Nacionalno društvo genetičkih savjetnika (NSGC, engl. National Society of Genetic Counselors) podržava NIPT-testove za pacijentice čija trudnoća ima povećan rizik od pojave određenih kromosomskih abnormalnosti. Pacijentice čiji su rezultati NIPT-testa visokorizični ili kod kojih neki drugi faktori ukazuju na kromosomski poremećaj, trebale bi biti upućene na genetičko savjetovanje i trebalo bi im ponuditi mogućnost potvrde rezultata standardnim dijagnostičkim postupcima.

3

Visoke stope lažno pozitivnih rezultata standardnih testova probira znače da će mnoge žene koje ne nose fetus s kromosomskim poremećajem nepotrebno biti podvrgnute nekom invazivnom dijagnostičkom postupku i biti izložene nepotrebnom riziku od spontanog pobačaja.

Usporedba lažno pozitivnih rezultata

0,1 %

Integrated Screening

4 %

Serum Integrated Screening

7 %

Quad Screening

10 %

First Trimester Screening

9 %
4

Danas postoji mnogo različitih prenatalnih testova probira. Međutim, u usporedbi s neinvazivnim prenatalnim testovima, standardni testovi probira imaju nižu točnost i veću stopu lažno pozitivnih rezultata. Invazivni dijagnostički postupci, kao što su amniocenteza i biopsija korionskih resica, imaju visoku točnost, ali kod njih postoji rizik od spontanog pobačaja od 1-2 %.

Usporedba stope detekcije*

> 99 %
Dostupan od 10. tjedna trudnoće

Integrated Screening

< 96 %
Dostupan od 15. tjedna trudnoće

Serum Integrated Screening

< 88 %
Dostupan od 15. tjedna trudnoće

Quad Screening

< 81 %
Dostupan od 15. tjedna trudnoće

First Trimester Screening

< 80 %
Dostupan od 10. tjedna trudnoće

Želite saznati više?

Kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja.

To polje je zahtevano.
To polje je zahtevano.
To polje je zahtevano.